Tweet DCT

- Din komplette løsningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS

Strømfordeling

Intelligente kontaktlister

Intelligente kontaktlister (PDU´er):
Mer enn bare et sted å plugge inn dine servere.

PDU’er som samler all informas­jon om kraft, inkludert data om spen­ning, strøm, power factor(PF), effekt (kVA), aktiv kraft (watt), og kilowatt per time (kWh) energiforbruk. Som også gir informasjon om temperatur og fuktighet gjennom eksterne sensorer.

For å gjøre det enkelt for datasenter-operatører å vise kraftforbruk, kan informasjon i sanntid sees på et lokalt display på PDU´en, og/eller fra et ek­stern grafisk brukergrensesnitt (GUI) via en nettleser.

Termografisk oversikt

 Ved å plassere intelligente PDU tem­peratursensorer nederst, midten og toppen av et rack i en kald sone. Kan disse målingene gi IT-administratorer avgjørende informasjon om systemet overkjøler serverne, og om den kjølige luften rutes effektivt dit den skal.

Ved å måle temperaturen på begge sider av racket, kan IT-administratorer få et enda mer fullstendig bilde av luftstrømmene og temperatur på alle nivåer.

Disse intelligente PDU´ene kan dermed også benyttes i kapasitetsplanlegging for bedre utnyttelse og fordeling av både kraft– og kjøleressurser i datasenteret.

Produkter

Les om: Strømfordeling

FAC

Hvordan bruke intelligente kontaktlister effektivt i datasenteret?

Her er en rekke situasjoner, scenarioer og muligheter:
Siden intelligente PDU´er har muligheten til å måle strømforbruket på de individuelle uttakene, er mulighetene mange.

En ASP/ISP ønsker kanskje å fakturere kunder for faktisk kWh trekk, eller at man ønsker å ha kunnskap om faktisk kapasitet/trekk på kursnivå til racket.

Man kan også gjøre vurderinger i forhold til faktisk trekk av effekt på serveren og kombinere dette med den angitte effekt på servernivå. Slik at det er mulig å fastslå effektiviteten på serven. Og at man enkelt kan identi­fisere servere som kandidater for ekstra kapasitet, omplassering eller avvikling.

Denne øvelsen kan også bistå med datasenter kapasitetsplanlegging. Ved å konsolidere servere, kan ekstra plass bli frigjort for fremtidig utvidelse.

Det finnes mange ulike program av kontaktlister (PDU) for sikker kraftdistribusjon i et hvert rack og kabinett.

Alle kontakttyper, alle sikringsvarianter, løsninger med integrert digitalt am­peremeter, for fjernkontroll av individuelle uttak. Løsninger for 1-fase og 3-fase fordelingsnett, integrerte temperatur og fuktighetssensorer og Alarm og varsling etter kunde-spesifi­serte parametere.

Målsetninger som grønnere, mer miljøvennlig datasenter krever mer kontroll og systemer som takler dette. Intel­ligente kontaktlister bidrar med sanntids overvåkning og kontroll av de individuelle uttakene i et kabinett i tillegg til innebygd miljøovervåkning som temperatur og fukt.

Dette bidrar til å hjelpe IT og drifts ansvarlige å opprettholde oppetid og produktivitet.
I tillegg vil disse løsningene kunne benyttes i kapasitetsplanlegging for bedre utnyttelse og fordeling av den tilgjengelige kraften i serverrommet. Dette gjør løsningene et skritt i retning
av grønnere datasentere.

Data Center Technology AS | Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo | +47 2275 1660 | firmapost@dct.no | All Rights Reserved