Tweet DCT

- Din komplette løsningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS
Startsiden > Løsninger > Strømfordeling

Strømfordeling

Utfordringen

Å ha kontroll på noe du ikke kan måle er litt av en ut­fordring!

 I løpet av de siste årene har presset for å utvide dataressurser ført til en eksplosjon i etterspørselen etter data­senterservere. Dette i sin tur har drevet utviklingen av ny teknologi, spesielt kraftige bladservere.

Når komponenter blir mer kraftfulle, bruker de ofte også mer strøm og genererer mer varme, som igjen medfører belastning på strøm- og kjøleinfrastruktur.

Kraftbehovet har vokst fra noen få kW pr rack, til flere titalls kW over en tiårs periode.

Utfordringene er naturligvis hvordan få kontroll på disse effektene, kapasiteten i datasenteret og ikke minst tempera­turen helt ned på racknivå!

FAC
Read More

Løsningen

Data Center Technology AS | Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo | +47 2275 1660 | firmapost@dct.no | All Rights Reserved