Tweet DCT

- Din komplette løsningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS

Romkjøling - løsninger som revolusjonerer kjøling i datasenteret

Luft - luft

Tradisjonelle dataromskjølere med luftavkjølt uteenhet.
Finnes i flere forskjellige utførelser og kapasiteter.

Løsningen som vi mener er den mest effektive indirekte luft til luft kjøleløsning i verden.

Både i form av redusert vann -og energiforbruk, er Excool en fullt utviklet og spe-sialdesignet løsning for effektiv datasenter kjøling .

Systemet benytter uteluften indirekte gjennom en spesielt utformet serie av varmevekslere som gjør at kjølingen foregår uten at uteluft kommer inn i data hallen, og elimi-nerer derfor luftforurensning som røyk og liknende.

Med et årlig gjennomsnittlig forbruk på 25 - 35kW og 500m3 vann for hver MW kjøling som leveres, represente-rer Excool en reell endring i lavenergi datasenterkjøling. Den mekaniske og elektriske infrastrukturen blir mindre, kostnadene lavere og energiforbruket typisk 5-10% av konvensjonelle systemer.

Tradisjonelle dataromskjølere med luftavkjølt uteenhet.
Finnes i flere forskjellige utførelser og kapasiteter.

Luft - isvann

Tradisjonelle dataromskjølere basert på isvannskjøling (uteenhet) Finnes i flere forskjellige utførelser og kapasiteter.

 

FAC

 

 

Ta kontakt med oss for en nærmere presentasjon av produktet og løsningen eller gå til vår nedlastningsside og finn mer informasjon.

Data Center Technology AS | Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo | +47 2275 1660 | firmapost@dct.no | All Rights Reserved