Tweet DCT

- Din komplette løsningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS

Preterminert Fiber

Fiber trunk løsninger fra Siemon er et meget godt og kostnadseffektivt alternativ til individuelle feltterminerte komponenter.  

Siemon sine løsninger er designet med tanke på datasenter LAN og SAN behov og ved å Kombinere fabrikk terminerte kontakter med Siemon kabel gir dette et sluttprodukt med høy kvalitet og ytelse.

I tillegg til å gi vesentlig redusert installasjonstid vil standard konfigurasjoner også bidra til å opprettholde et konsekvent kabelutlegg og tilrettelegge for effektiv trekking, legging og endring.

FAC

Siemon kabel - Kabel med høy kvalitet i både armert og uarmert utførelse.

Korrekt orientering - Begge ender er utformet med korrekt kontakt orientering.

Identifikasjon - Hver kabel er kodet med et unikt identifikasjonsnummer for sporbarhet.

Fabrikk terminert og testet - Alle kabler som termineres på fabrikk gjennomgår full sluttest før avsendelse.

Ta kontakt med oss for en nærmere presentasjon av produktet og løsningen eller gå til vår nedlastningsside og finn mer informasjon.

Data Center Technology AS | Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo | +47 2275 1660 | firmapost@dct.no | All Rights Reserved