Tweet DCT

- Din komplette løsningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS

Power IQ Energy Managment Software

Er en programvare for analyse av strømforbruket og sporing av trender. Alle dine PDU´er kan med dette fjernstyres via en nettleser eller Com­mand Line Interface. Power IQ måler effek­ten både på PDU nivå og på det enkelte stikkontaktnivå. Varsler med brukerdefinerte terskler(e-post), og gir sikkerhet i form av passord, autentisering, autorisering og kryptering.

Ta kontakt med oss for en nærmere presentasjon av produktet og løsningen eller gå til vår nedlastningsside og finn mer informasjon.

FAC

CMS

"Det er ikke lett å være “Grønn”

Geist “Console Software (CS-3)” organiserer strømforbruk og miljødata slik at du enkelt kan analysere den og foreta korrekte beslutninger. Etter hvert som forbedringer blir gjort for å gjøre datasenteret mer effektiv, kan informasjonen bli kvalifisert og presentert for ledelsen som bevis på at ting er i endring til det bedre.

CS-3 tilbyr en rimelig måte å aggregere data fra enhver av Geist intelligente kraftfordelings produkter (også fra andre PDU leverandører), inkludert ekstern strøm overvåking, miljøovervåking, hastighets variabel viftestyring og ekstern uttaks kontroll enheter. Evnen til å overvåke og oppdatere hundrevis av Geist web-aktiverte enheter fra en enkelt IP-adresse gjør CS-3 til et uvurderlig verktøy.

Fjern administrere og vise alarmer fra alle fasiliteter. Ved å bruke Environet sin “drill-down”-funksjon kan du godkjenne, slå av, eller loggføre alarm som oppstår.

FAC

Hver overvåket enhet vises med en fargekodet statuslinje for enkel visuell indikasjon på alarm eller normale verdier, kan også kombineres sammen med et webkamera, som viser bilde av tilsvarende enhet. Real-time måledata for individuelle målinger som temperatur eller reelt strømforbruk, kan vises i søylediagrammer for å oppnå en visuelt viere oversikt av datarommet og spesifikke måleparametere. De samme målingene kan vises som grafer for sammenligning av ulike målinger i et samlet visuelt skjermbilde, slik at øyeblikkelig identifisering av steder som er i faresonen eller påvirket av andre ting under bestemte tidsperioder. Trend analyser kan også vise datasenterets “hot spots” eller hjelpe deg i få hentet ut hendelseslogger.

CS-3-programvaren inneholder også standard sider for å hjelpe til med konfigurasjoner, alarm administrasjon og datalogg administrasjon, samt en komplett hjelpemeny med detaljerte beskrivelser av hver side og dens funksjoner.

Ta kontakt med oss for en nærmere presentasjon av produktet og løsningen eller gå til vår nedlastningsside og finn mer informasjon.

DC Spyder

DC Spyder er et program utviklet av Schelifenbauer.

Drevet av etterspørsel fra våre kunder og vår erfaring at intensjonene av at noen av våre kunder som prøvde å utvikle programvare selv, ofte strandet etter en stund, på grunn av mangel på tid eller fokus på andre aktiviteter.

For å tilfredsstille kravene til disse kundene, tilbyr vi et enkelt men kraftig program som bruker en MySQL database og henter data fra PDUer via en gateway.

DC Spyder tilbyr på den ene siden globale oversikter med opplysninger om hele datasenteret og samtidig, muligheten til å vise ned på detaljert nivå samt justere innstillinger.

FAC

Programmet er egnet for overvåking av verdier samt slå av/på strømuttak. Fordi prioriteringer og tilganger kan gis ned på uttaks nivå, er det mulig å fastslå hvem som har rettigheter til å se på eller styre hvert enkelt uttak.

Ta kontakt med oss for en nærmere presentasjon av produktet og løsningen eller gå til vår nedlastningsside og finn mer informasjon.

Data Center Technology AS | Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo | +47 2275 1660 | firmapost@dct.no | All Rights Reserved