Tweet DCT

- Din komplette løsningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS

DC-Track

DCTrack er en Data Center Infrastructure Management (DCIM) løsning som gir kraftige og intelligente verktøy for data senter- administrasjon.

DCTrack er utviklet fra bunnen opp av profesjonelle aktører innen data sentere for å stille til rådighet dybde- og breddeinformasjon i datasenteret. Verktøyet setter driftspersonell i stand til å planlegge for vekst og endringer ved å optimalisere løpende drift, inventar og infrastruktur DCTrack gir en komplett Data Center infrastructure Management Database (DCIM), fungerer som et statisk verktøy eller som et automatisert verktøy som håndterer endringer i takt med data senterets utvikling. Systemet har sann tid integrasjon med Autocad o.l verktøy.

Et verktøy som gjør datasenteransvarlige i stand til å opprettholde nøyaktig oversikt over hele datasen­teret – fra servere, blades, virtuelle servere og deres applikasjoner, til net­tverk med oversikt over IP adresser og MAC adresser, tilgjengelig fysisk plass og infrastruktur, sanntids avlesning av strømtrekk og varmeutvikling, hevet gulv og utlegg på rack nivå.

FAC

Å isolere potensielle problem kan utføres raskt og enkelt med DCTrack.

Full oversikt over strømkurser og dat­akabling kan visuelt og nøyaktig spores slik at alle tilkoplinger og patchinger til aktuelt utstyr kartlegges.

Det ble lagt spesiell vekt på å kunne gjøre alle operasjoner i samme skjer­mbilde under utviklingen av programmet, hvor innebygget intelligens, regler og automatisering av oppgaver sørger for en bedre brukeropplevelse og derigjennom reduseres brukerens arbeidsmengde på verktøyet.

Ved å benytte DCTrack’s arbeidsflyt og endringsstyringsprogram vil driftsans­varlige bedre være i stand til å møte de utfordringene som ligger i ITIL og sørge for dokumenterbare endringsprosesser.

Ta kontakt med oss for en nærmere presentasjon av produktet og løsningen eller gå til vår nedlastningsside og finn mer informasjon.

MergePoint Inftastruktur Explorer (AMIE)

Et verktøy som samler det beste av alle planleggingssystemer for å gi en full dynamisk, grafisk visning av datasenteret, rack og de individuelle IT-ressursene i racket.

Dette interaktive programmet presenterer innholdet i datasenteret ned til detaljnivå, og visuelle hjelpemidler er integrert for enklere presentasjon av tilgjengelige ressurser for daglig drift og vedlikehold av aktiviteter og kapasitetsplan­legging.

FAC

Med Avocent MergePoint Infrastruktur Explorer (AMIE) kan du: Kapasitetsplanlegge: Raskt identifisere tilgjengelig kapasitet når det gjelder plass, strøm, kjøling, vekt og nettverkstilkoblinger.

Prosjektplanlegge: Utfør “Hva-om” analyse før utstedelse av endringsfore­spørsler som å legge til eller flytte utstyr i datasenteret.

Behandle tilkoblinger: Optimaliser datasenterets infrastruktur.

Ta kontakt med oss for en nærmere presentasjon av produktet og løsningen eller gå til vår nedlastningsside og finn mer informasjon.

Environet

Forstå det store bildet ...

og alle detaljer også! Bygge bro mellom IT og dataroms fasiliteter. Hold oversikten og kontrollen med Environet.

Kraftfull

Environet viser grafisk detaljer av dine virksomhetskritiske systemer og miljø, fra en “konsern” bred oversikt ned til minste komponent i datarommet. Med Environet, kan du identifisere problemer før de blir katastrofale.

Omfattende

Enten du har ett sted eller flere steder rundt om i verden, lar Environet deg overvåke alle kritiske komponenter fra hvor som helst. Med Environet kan du sjekke status på ethvert sted eksternt med en rekke web-baserte enheter.

Tilpasningsvennlig

Bruk Environet til å vise termografiske forhold, utstyr status og mye mer. Få mest mulig ut av Environet ved å tilpasse funksjoner for å spore data som er mest avgjørende for den daglige driften av ditt datarom.

FAC

Pålitelig

Fjernadministrere og vise alarmer fra alle fasiliteter.
Ved å bruke Environet sin “drill-down”-funksjon kan du godkjenne, slå av, eller loggføre alarm som oppstår.

Oppsummering

Geist tilpasser EnviroNet til dine behov, slik at du har den mest kostnadseffektive høykvalitets software-løsningen tilgjengelig. Og med Environet på jobben, kan du identifisere problemer før de eskalerer, ved tidlig varsling av nøkkelpersoner.

 • Tilpasset løsning
 • Etasjeplaner med Dynamiske Linker
 • Overvåking av Standard kommunikasjonsprotokoller:
  SNMP, BACnet, Modbus, LON, Hardwired I/O
 • Brukerdefinerte alarmterskler
 • Tilpassede rapportering muligheter
 • Varsler for Alarmer også eksternt
 • Flerbruker basert tillatelsekontroll
 • Visninger: Global, Dashboard, Termografiske, Utstyr, lekasje deteksjon og mer ...
 • Strøm Kapasitetsplanlegging
 • Energi kost analyse
 • Vedlikeholds planlegging og påminnelser

Ta kontakt med oss for en nærmere presentasjon av produktet og løsningen eller gå til vår nedlastningsside og finn mer informasjon.

Data Center Technology AS | Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo | +47 2275 1660 | firmapost@dct.no | All Rights Reserved