Tweet DCT

- Din komplette løsningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS
Startsiden > Løsninger > IT-Administrasjon sentralisert aksess

IT-Admininstrasjon sentralisert aksess

Utfordringen

Sikker tilgang til alle typer fysiske og virtuelle enheter i samme grensesnitt!

Serverrom og datasentre er ut­fordrende miljøer å kontrollere og administrere. IT personell trenger å være eksperter på alle typer utstyr som utgjør dagens datasentre.

Hovedoppgaven er å opprettholde driften og ytelsen på servere, rutere, svitsjer og annet utstyr, ofte med begrensede ressurser og flere lokasjoner - alt mens man forsøker å holde kostnadene nede.

Mange benytter programvareløsninger til å fjernovervåke funksjonaliteten til enhetene i sitt nettverk.

Disse programvareløsningene er utviklet primært for å oppdage feil samt å varsle nettverksadministratorer hvor enhetsbe­handling er begrenset til hva som kan oppnås via nettverket når enheten fungerer som den skal.

Dersom nettverket er nede, eller enhetens operativsystem er låst, er muligheten til å rette feilen begren­set, og feilretting avhenger fortsatt av en IT-tekniker på stedet.

I tillegg blir fjernadministrasjon sta­dig mer komplekst, der eksempel­vis Blade-system tilfører ytterligere proprietær teknologi til miksen av løsninger i datasenteret.

Dette medfører at dagens data­sentre ofte består av et virvar av heterogene servere og plattformer, flere generasjoner av rackmonterte servere og bladservere fra forskjel­lige leverandører. Alle med hver sin proprietære arkitekturtilnærming resulterer i forskjellige måter for tilgang og administrasjon.

Dette krever gode fremtidsrettede løsninger for IT Administrasjon!

FAC
Read More

Løsningen

Data Center Technology AS | Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo | +47 2275 1660 | firmapost@dct.no | All Rights Reserved