Tweet DCT

- Din komplette løsningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS

Fysisk sikring og sikkerhetsprodukter

Skallsikring, Rom-i-Rom

For optimal sikkerhet og fleksibilitet finnes løsninger basert på en såkalt ”rom i rom” løsning.

Vegger er modulbaserte elementer som blir føyd sammen slik at det til slutt fremstår som en tett vegg. Fordelen med et modulbasert ”rom i rom” datarom er at det lett kan utvides/endres ved fremtidig behov. Alle moduler som tilhører rommet er behandlet for enkelt renhold. 

Rommet kan også nedmonteres og oppmonteres på ny lokasjon ved behov. Dette øker den økonomiske gevinsten ved at datarommet kan gjenbrukes. Det nye rommet vil bli satt opp slik at dagens fremføringer så godt det lar seg gjøre enkelt kan flyttes inn i den nye datahallen.

Datarommet er designet og konstruert i henhold til standarder som tilfredsstiller dine krav til brann og vann sikkerhet.

Lekasje-deteksjon

Klimaanlegg, vannrørledninger og ytre faktorer kan gi deg en vannlekkasje som gjør datarommet ditt ubrukelig.

Det er derfor viktig å ha systemer som raskt detekterer og ikke minst gir deg posisjonen hvor lekkasjen er detektert.

Data Center Technology AS kan tilby løsninger som er det siste innen lekkasje deteksjon og som gir deg økt sikkerhet i ditt datarom.

FAC

Branndeteksjon- og slukkning

Hva skal til for å sikre seg best mulig mot brann i et datarom?

Det kreves installasjon av nødvendig deteksjonsutstyr, f.eks. tidligdeteksjonssanslegg (aspirasjonsdetektor), røykdetektorer og/eller målere/kamera som er koblet opp mot varslingsanlegg.

Det finnes ulike løsninger på slukkeanlegg ut fra hvilken type slukkemedie man ønsker. Eksempler her er: Inerte gasser, Nuvekgass eller vanntåke.

Skallsikring, Container

Container løsninger gir et komplett datasenter med full infrastruktur inkludert:

  • Kjøling
  • Strøm
  • Strukturell beskyttelse
  • Brannsikring
  • Overvåking
  • Adgangskontroll etc.
Data Center Technology AS | Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo | +47 2275 1660 | firmapost@dct.no | All Rights Reserved