Tweet DCT

- Din komplette løsningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS

Drift- og vedlikeholdsløsninger

Data Center Standard TIA-942

En av de viktigste standardene for design og installasjon er ”Data Center Standard TIA-942”.

Standarden gir retningslinjer og krav med tanke på design av kablingssystem, infrastruktur, Telekommunikasjon, områder og topologier, føringsveier og redundans.

Data Center Technology kan hjelpe deg med bedre ressurs utnyttelse.

Å velge rett plattform for datasenteradministrasjon er en av de viktigste avgjørelsene en IT-ansvarlig må gjøre.

Med riktige løsninger er det mulig å overvåke og forstå hvordan en organ­isasjon kan redusere sitt daglige energi­forbruk, CO2 utslipp, og samtidig redusere sine driftskostnader.
Data Center Technology kan hjelpe bedrifter med å kutte kostnader gjen­nom redusert strømforbruk, lavere kjøleforbruk og strømlinjeformet ved­likehold av maskinvare.

Ved å benytte visuell modellering som leverer oversikt i sanntid, er det enklere å planlegge og administrere datasenter.

FAC

 

Vi samler det beste av alle planleggingssystemer for å gi en full dynamisk, grafisk visning av datasenteret, rack og de individuelle IT-ressursene i racket. Bl.a. løsninger som interaktive programmer som presenterer innholdet i datasenteret ned til detaljnivå der visuelle hjelpemidler er integrert for enklere presentasjon av tilgjengelige ressurser for daglig drift og vedlikehold av aktiviteter og kapasitetsplanegging.

Raskt identifisere tilgjengelig kapasitet når det gjelder plass, strøm, kjøling, vekt og nettverkstilkoblinger.

Prosjektplanlegge: Utfør “Hva-om” analyse før utstedelse av endringsfore­spørsler som å legge til eller flytte utstyr i datasenteret.

Behandle tilkoblinger: Optimaliser datasenterets infrastruktur m.m.

Data Center Technology AS | Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo | +47 2275 1660 | firmapost@dct.no | All Rights Reserved