Tweet DCT

- Din komplette løsningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS
Startsiden > Løsninger > Drift- og vedlikeholdsløsninger

Drift- og vedlikeholdsløsninger

Utfordringen

Ta kontrollen i serverrommet. Datasenter drifting byr på mange utfordringer!

Hvordan få et datasenter der du skal kunne overvåke alle fysiske elementer og installasjoner?

Og samtidig ha full kontroll på kapasiteter, effekter og plasseringer?

Det nåværende økonomiske klimaet tvinger bedrifter til å gjøre mer med mindre. I datasenteret blir det derfor stadig viktigere å kunne identifisere områder med unødvendig eller uproduktivt forbruk, samt eliminere sløsing og strømlinjeforme ineffektive forretningsprosesser.

Bedrifter som ønsker å posisjonere seg for vekst har behov for å sikre at de raskt kan øke sin kapasitet, men uten at kostnadene løper ut av kontroll.

IT er på ingen måte unntatt fra behovet for å redusere kostnadene og øke effektiviteten. Til tross for at økende krav blir plassert på IT, vil få IT-avdelinger kunne si med sikkerhet at de er hundre prosent effektive. Kombi­nasjonen av hurtig vekst med økende kompleksitet i mange IT-systemer, gjør at IT-avdelinger bør ta skritt for å bli mer effektive i sin bruk av res­surser.

Det finnes hel­digvis løsninger i markedet som kan hjelpe IT ansvarlige å få bedre kontroll og oversikt, men dessverre er ikke alle disse løsningene like effektive til å møte de forskjel­lige utfordringene i datasenteret.

FAC
Read More

Løsningen

Data Center Technology AS | Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo | +47 2275 1660 | firmapost@dct.no | All Rights Reserved