Tweet DCT

- Din komplette løsningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS
Startsiden > Løsninger

Utfordringer & Løsninger

Med mange års erfaring i dette markedet fremstår Data Center Technology AS som en komplett løsningspartner med produkter og løsninger som møter alle krav som stilles til et moderne datarom.

Nøkkelferdige dataromsløsninger

Planlegging og utforming av datasenteret eller serverrommet for å eliminere risikoen for nedetid og tap av kritiske data.

Read More
 

Kjøleløsninger og presisjonskjøling

Varmeutvikling med påfølgende kjøling er en av hovedutfordringene du står overfor når stadig mer varme utvikles på stadig mindre områder.

Read More

Serverrack og utstyrsskap

Rackene blir å oppfatte som en permanent installasjon da de kan inneholde infrastruktur for kraft, data med kobber og fiberkabling. Servere og nettverkselektronikk blir normalt byttet ut oftere enn rackene.

Read More
FAC

Nettverk og nettverkskabling

Dekker IT - Infrastrukturen i ditt datasenter/-rom behovet for flere servere, økt datamengde og kravet til båndbredde? Reduser installasjonstiden i Datasenteret, 10Gigabit kabling har aldri vært enklere!

Read More

Nettverk og nettverkselektronikk

Tiden er inne for å kommunisere på nye måter i bedriften for å utnytte fordelene ved kommunikasjon, slik den reelt foregår i dag.

Read More
 

Nødstrøm og sikker strømforsyning

Opptid og redundans er nøkkel elementer i en sikker strømforsyning.

Read More
     

Strømfordeling

Å ha kontroll på noe du ikke kan måle er litt av en ut­fordring!

Read More
 

Fysisk sikring og sikkerhetsprodukter

Hvordan sikre seg mot trusler som brann, vann og innbrudd når man bygger datarom. Hvilke standarder og normer må følges?

Read More

IT-Administrasjon sentralisert aksess

Sikker tilgang til alle typer fysiske og virtuelle enheter i samme grensesnitt!

Read More
 

Drift- og vedlikeholdsløsninger

Ta kontrollen i serverrommet. Datasenter drifting byr på mange utfordringer!

Read More
Data Center Technology AS | Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo | +47 2275 1660 | firmapost@dct.no | All Rights Reserved